دو و میدانی ایران ،اسیا،جهان

دو و میدانی ایران ،اسیا،جهان

 

دووميداني يکي از ورزشهاي بسيار زيبا و جذابي است که جوانان زيادي در سطح جهان را بخود مشغول کرده است و در مسابقات جهاني و المپيک تماشاگران بيشمار آن ، بيانگر اهميت اين رشته ورزشي است و چون ورزشي است که با رکورد سروکار دارد مبارزه کامل انسان با طبيعت از راه غلبه بر صدم هاي ثانيه و سانتيمترها است. در حال حاضر با توجه به اينکه رکوردهاي دووميداني تقريبا به آخرين حد خود رسيده است براي پيشرفت آن علمي ترين و ساير مسائل مهم به کمک گرفته شده است.

دووميداني يکي از قديميترين ورزشهاي موجود در جهان استکه نخستين بار در يونان باستان مسابقات آن در مواد محدودي انجام شد و تا به امروزموادي به آن اضافه و يا تغييراتي در آن داده شد.

فدراسيون دووميداني بين المللي و يا بهتر بگوييم انجمن فدراسيونهاي دووميداني بين المللي که هم اکنون مقر آن در موناکو مي باشد از اهميت و اعتبار فراواني برخوردار است و بيشتر از 205 کشور عضو اين فدراسيون مي با شند و مقررات تغيير يافته اين فدراسيونها دو سال يک بار به کشورهاي عضو فرستاده مي شود.

در حال حاضر دووميداني بطور رسمي شامل 24 ماده براي آقايان و 23 ماده براي خانمها مي باشد.

مسابقات دووميداني در پيست دووميداني انجام مي شود.

پيست دووميداني 400متر در هواي باز و 200 متر در فضاي بسته مي باشد.

چاله هاي پرش طول و سه گام و دواير پرتابهاي وزنه و ديسک و چکش و همچنين باند و قوس پرتاب وزنه در محل ميداني ها را تشکيل مي دهد.

تمام موارد فوق داراي استانداردهاي بين المللي خاص خود مي باشد که تمام کشورهاي عضو بايستي از اين مقررات بهنگام انجام مسابقات پيروي نمايند.

مواد دووميداني در پيست دووميداني فضاي باز (400 متر) به شرح ذيل است:

1.دوها شامل:

 • دوهاي سرعت ( 100-200-400متر )
 • دوهاي نيمه استقامت ( 800-1500 متر)
 • دوهاي استقامت ( 5000-10000 متر - نيمه ماراتن 21097/5 و ماراتن 42195 )
 • دوهاي بامانع (110-400-3000 متر )
 • دوهاي امدادي (100*4 متر و 400*4 متر )
 • پياده روي ( 20و 50 کيلومتر پياده روي) و خانمها  10 کيلومتر                       

  2.  پرشها شامل:

 • پرش طول - پرش سه گام - پرش ارتفاع - پرش با نيزه

  3.  پرتابها شامل:

 • پرتاب وزنه - پرتاب نيزه - پرتاب ديسک - پرتاب چکش

مواد دووميداني داخل سالن شامل 15 ماده به شرح ذيل است:

   1. دوها شامل:

 • دوهاي سرعت (400-200-60 متر)
 • دوهاي نيمه استقامت ( 1500-800متر)
 • دوهاي استقامت (3000متر آزاد)
 • دوهاي با مانع (60 متر مانع)
 • دوهاي امدادي (400*4 متر)
 • پياده روي ( 5 کيلومتر ) براي خانمها (3 کيلومتر )
 • مواد ترکيبي ( هفتگانه ) براي خانمها(پنجگانه )

   2. پرشها شامل:

 • پرش طول - پرش سه گام - پرش ارتفاع - پرش با نيزه

  3. پرتابها شامل:

 • پرتاب وزنه

 

استانداردهاي پرتابها

رشته

آقايان

خانمها

قطر دايره

وزنه

7/260 کيلوگرم

4 کيلوگرم

2/14 - 2/13 متر

ديسک

2 کيلوگرم

1 کيلوگرم

2/50متر

چکش

7/260کيلوگرم

4کيلوگرم

2/14 - 2/13 متر

نيزه

800 گرم

600 گرم

باند 36/5 متر شعاع

قوس 8 متر

تاريخچه دو و ميداني در جهان
رشته دووميداني ، محور اصلي بازيهاي المپيک محسوب مي شود که از اولين دوره بازيها جز جدايي ناپذير آن بوده است و در حال حاضر رونق بازيهاي المپيک تا حد زيادي مديون ورزشکاران مرد و زن دووميداني است.تعداد رشته هاي دووميداني در بازيهاي المپيک 24 رشته براي مردان و 22 رشته براي زنان است.البته لازم به يادآوري است که زنان ، سال 1928 شانس شرکت در بازيهاي المپيک را در رشته دووميداني نداشتند.
فدراسيون بين المللي دووميداني  در سال 1912 تاسيس شد که در حال حاضر يکي از قوي ترين و فعالترين فدراسيونهاي زير پوشش کميته بين المللي المپيک است و داراي 209 عضو مي باشد. فدراسيون دووميداني جمهوري اسلامي ايران يکي از اين اعضاست که در سال 1936 رسما به عضويت قدراسيون بين المللي دووميداني درآمده است.
تاريخچه دو و ميداني در ايران
در سال 1302 با همت و تلاش مسئولان و علاقمندان به ورزش مسابقات تحت عنوان ( المپيک در ايران ) در يکي از قديميترين ميدانهاي ورزشي واقع در حوالي خيابان امام خميني ( محل فعلي وزارت امور خارجه ) برگزار شد. در اين مسابقات تعدادي از ورزشکاران خارجي نيز شرکت کردند.
از سال 1304 به بعد يک سري مسابقات در زمينه دووميداني در محله هاي مختلف تهران به صورت غير رسمی آغاز گرديد.به علت محدوديت امکانات مسابقات تنها در رشته دوهاي کوتاه ، پرش طول و پرش ارتفاع انجام مي شد. تا اينکه با روانه شدن تعدادي از دانشجويان ايراني به اروپا در سالهاي 1306و بعد از آن و بازگشت آنها به وطن ، دووميداني رفته رفته رونق گرفت. تبليغ دووميداني از سوي اين افراد و گسترش نسبي آن در ميان مردم مخصوصا قشر تحصيلکرده باعث شد تا در سال 1311 مسابقات دووميداني مدارس با تعدادي مواد مورد نظر در برنامه هاي تحصيلي  گنجانيده شود. در همين ايام بود که مردم با مفهوم رشته اي تحت عنوان دو صحرانوردي نيز آشنا شده ، نسبت به برگزاري مسابقات آن اقدام کردند.
در سال 1312 يک فرد آمريکايي به نام گيبسون به عنوان کارشناس ورزش به استخدام دولت وقت ايران درآمد. او اولين مسابقات رسمي ورزش از جمله دووميداني را بين مراکز آموزشي تهران و اصفهان ترتيب داد. از آن تاريخ به بعد ورزش دووميداني در بين اکثر مراکز آموزشي کشور متداول شده ، گسترش بيشتري يافت. اين روند ادامه داشت و دووميداني به عنوان يک رشته ورزشي مادر بتدريج از مراکز آموزشي به ساير نهادهاي دولتي و مردمي گسترش يافت و طرفدارانی پيدا کرد.سالها مسابقات دووميداني به صورت غيررسمي و بدون داشتن متولي برگزارشدتا اينکه در سال 1318 خورشيدي اولين دوره مسابقات دووميداني ايران رسما پايه گذاري شد. اين روند تا به حال به همت مسئولان و عوامل فدراسيون دووميداني ادامه دارد.
فدراسيون دووميداني ايران در تاريخ 14 بهمن 1325 رسما به عضويت فدراسيون بين المللي دووميداني درآمده است. با اينکه ورزشکاران ايراني براي اولين بار در رشته هاي ورزشي مختلف در سال 1327(1948) در بازيهاي المپيک لندن شرکت کردند، ولي قهرمانان دووميداني شانس شرکت در اين بازيها را نداشتند.اما چهار سال بعد ، در سال 1331(1952) يعني بازيهاي المپيک فنلاند ورزشکاران برجسنه دووميداني ايران شانس شرکت در مسابقات رسمي را پيدا کردندو از آن سال به بعد همواره برجسته ترين ورزشکاران دووميداني ما در بازيهاي آسيايي و المپيک و مسابقات قهرماني آسيا و جهان شرکت مي 

دووميداني يکي از ورزشهاي بسيار زيبا و جذابي است که جوانان زيادي در سطح جهان را بخود مشغول کرده است و در مسابقات جهاني و المپيک تماشاگران بيشمار آن ، بيانگر اهميت اين رشته ورزشي است و چون ورزشي است که با رکورد سروکار دارد مبارزه کامل انسان با طبيعت از راه غلبه بر صدم هاي ثانيه و سانتيمترها است. در حال حاضر با توجه به اينکه رکوردهاي دووميداني تقريبا به آخرين حد خود رسيده است براي پيشرفت آن علمي ترين و ساير مسائل مهم به کمک گرفته شده است.

دووميداني يکي از قديميترين ورزشهاي موجود در جهان استکه نخستين بار در يونان باستان مسابقات آن در مواد محدودي انجام شد و تا به امروزموادي به آن اضافه و يا تغييراتي در آن داده شد.

فدراسيون دووميداني بين المللي و يا بهتر بگوييم انجمن فدراسيونهاي دووميداني بين المللي که هم اکنون مقر آن در موناکو مي باشد از اهميت و اعتبار فراواني برخوردار است و بيشتر از 205 کشور عضو اين فدراسيون مي با شند و مقررات تغيير يافته اين فدراسيونها دو سال يک بار به کشورهاي عضو فرستاده مي شود.

در حال حاضر دووميداني بطور رسمي شامل 24 ماده براي آقايان و 23 ماده براي خانمها مي باشد.

مسابقات دووميداني در پيست دووميداني انجام مي شود.

پيست دووميداني 400متر در هواي باز و 200 متر در فضاي بسته مي باشد.

چاله هاي پرش طول و سه گام و دواير پرتابهاي وزنه و ديسک و چکش و همچنين باند و قوس پرتاب وزنه در محل ميداني ها را تشکيل مي دهد.

تمام موارد فوق داراي استانداردهاي بين المللي خاص خود مي باشد که تمام کشورهاي عضو بايستي از اين مقررات بهنگام انجام مسابقات پيروي نمايند.

مواد دووميداني در پيست دووميداني فضاي باز (400 متر) به شرح ذيل است:

1.دوها شامل:

 • دوهاي سرعت ( 100-200-400متر )
 • دوهاي نيمه استقامت ( 800-1500 متر)
 • دوهاي استقامت ( 5000-10000 متر - نيمه ماراتن 21097/5 و ماراتن 42195 )
 • دوهاي بامانع (110-400-3000 متر )
 • دوهاي امدادي (100*4 متر و 400*4 متر )
 • پياده روي ( 20و 50 کيلومتر پياده روي) و خانمها  10 کيلومتر                       

  2.  پرشها شامل:

 • پرش طول - پرش سه گام - پرش ارتفاع - پرش با نيزه

  3.  پرتابها شامل:

 • پرتاب وزنه - پرتاب نيزه - پرتاب ديسک - پرتاب چکش

مواد دووميداني داخل سالن شامل 15 ماده به شرح ذيل است:

   1. دوها شامل:

 • دوهاي سرعت (400-200-60 متر)
 • دوهاي نيمه استقامت ( 1500-800متر)
 • دوهاي استقامت (3000متر آزاد)
 • دوهاي با مانع (60 متر مانع)
 • دوهاي امدادي (400*4 متر)
 • پياده روي ( 5 کيلومتر ) براي خانمها (3 کيلومتر )
 • مواد ترکيبي ( هفتگانه ) براي خانمها(پنجگانه )

   2. پرشها شامل:

 • پرش طول - پرش سه گام - پرش ارتفاع - پرش با نيزه

  3. پرتابها شامل:

 • پرتاب وزنه

 

استانداردهاي پرتابها

رشته

آقايان

خانمها

قطر دايره

وزنه

7/260 کيلوگرم

4 کيلوگرم

2/14 - 2/13 متر

ديسک

2 کيلوگرم

1 کيلوگرم

2/50متر

چکش

7/260کيلوگرم

4کيلوگرم

2/14 - 2/13 متر

نيزه

800 گرم

600 گرم

باند 36/5 متر شعاع

قوس 8 متر

تاريخچه دو و ميداني در جهان
رشته دووميداني ، محور اصلي بازيهاي المپيک محسوب مي شود که از اولين دوره بازيها جز جدايي ناپذير آن بوده است و در حال حاضر رونق بازيهاي المپيک تا حد زيادي مديون ورزشکاران مرد و زن دووميداني است.تعداد رشته هاي دووميداني در بازيهاي المپيک 24 رشته براي مردان و 22 رشته براي زنان است.البته لازم به يادآوري است که زنان ، سال 1928 شانس شرکت در بازيهاي المپيک را در رشته دووميداني نداشتند.
فدراسيون بين المللي دووميداني  در سال 1912 تاسيس شد که در حال حاضر يکي از قوي ترين و فعالترين فدراسيونهاي زير پوشش کميته بين المللي المپيک است و داراي 209 عضو مي باشد. فدراسيون دووميداني جمهوري اسلامي ايران يکي از اين اعضاست که در سال 1936 رسما به عضويت قدراسيون بين المللي دووميداني درآمده است.
تاريخچه دو و ميداني در ايران
در سال 1302 با همت و تلاش مسئولان و علاقمندان به ورزش مسابقات تحت عنوان ( المپيک در ايران ) در يکي از قديميترين ميدانهاي ورزشي واقع در حوالي خيابان امام خميني ( محل فعلي وزارت امور خارجه ) برگزار شد. در اين مسابقات تعدادي از ورزشکاران خارجي نيز شرکت کردند.
از سال 1304 به بعد يک سري مسابقات در زمينه دووميداني در محله هاي مختلف تهران به صورت غير رسمی آغاز گرديد.به علت محدوديت امکانات مسابقات تنها در رشته دوهاي کوتاه ، پرش طول و پرش ارتفاع انجام مي شد. تا اينکه با روانه شدن تعدادي از دانشجويان ايراني به اروپا در سالهاي 1306و بعد از آن و بازگشت آنها به وطن ، دووميداني رفته رفته رونق گرفت. تبليغ دووميداني از سوي اين افراد و گسترش نسبي آن در ميان مردم مخصوصا قشر تحصيلکرده باعث شد تا در سال 1311 مسابقات دووميداني مدارس با تعدادي مواد مورد نظر در برنامه هاي تحصيلي  گنجانيده شود. در همين ايام بود که مردم با مفهوم رشته اي تحت عنوان دو صحرانوردي نيز آشنا شده ، نسبت به برگزاري مسابقات آن اقدام کردند.
در سال 1312 يک فرد آمريکايي به نام گيبسون به عنوان کارشناس ورزش به استخدام دولت وقت ايران درآمد. او اولين مسابقات رسمي ورزش از جمله دووميداني را بين مراکز آموزشي تهران و اصفهان ترتيب داد. از آن تاريخ به بعد ورزش دووميداني در بين اکثر مراکز آموزشي کشور متداول شده ، گسترش بيشتري يافت. اين روند ادامه داشت و دووميداني به عنوان يک رشته ورزشي مادر بتدريج از مراکز آموزشي به ساير نهادهاي دولتي و مردمي گسترش يافت و طرفدارانی پيدا کرد.سالها مسابقات دووميداني به صورت غيررسمي و بدون داشتن متولي برگزارشدتا اينکه در سال 1318 خورشيدي اولين دوره مسابقات دووميداني ايران رسما پايه گذاري شد. اين روند تا به حال به همت مسئولان و عوامل فدراسيون دووميداني ادامه دارد.
فدراسيون دووميداني ايران در تاريخ 14 بهمن 1325 رسما به عضويت فدراسيون بين المللي دووميداني درآمده است. با اينکه ورزشکاران ايراني براي اولين بار در رشته هاي ورزشي مختلف در سال 1327(1948) در بازيهاي المپيک لندن شرکت کردند، ولي قهرمانان دووميداني شانس شرکت در اين بازيها را نداشتند.اما چهار سال بعد ، در سال 1331(1952) يعني بازيهاي المپيک فنلاند ورزشکاران برجسنه دووميداني ايران شانس شرکت در مسابقات رسمي را پيدا کردندو از آن سال به بعد همواره برجسته ترين ورزشکاران دووميداني ما در بازيهاي آسيايي و المپيک و مسابقات قهرماني آسيا و جهان شرکت مي
نوشته شده در چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:1 توسط majid| |